Bidatzenea

Bidatzenea, Portugaleteko Emakume Guztion Etxea.
Eman izena gure jarduerei buruzko informazioa jasotzeko.

Bidatzenea. La Casa de Todas las Mujeres de Portugalete.
Suscríbete para recibir información sobre nuestras actividades.

* indicates required

Tratamenduaren helburua. Portugaleteko Udalaren Gizarte Zerbitzuen Sailak antolatzen duen jardueran, hau da, Berdintasun Jardunaldiak izenburupekoan parte-hartzerako eskariak kudeatu eta izapidetzea. Tratamenduaren legitimazioa. Datu pertsonalak tratatzeko oinarri legezkoa da interesdunak idazki hau bete eta izenpetzen duen esanbidezko baimena. Baimen hori DBLOren 6. eta 7. artikuluek eta Europako Erregelamenduaren 6.1. a) artikulak jasotzen dute. Datuen destinoa. Ez da datu pertsonalen ez hartzailerik ezta lagapenik ere aurreikusten. Datuak kontserbatzeko epea. Harreman juridikoak iraun bitartean gordeko ditugu zure datu pertsonalak. Behin harreman hori bukatuta, eginbehar legezkoak betearazteko beharrezko epeetan gorde beharko ditugu zure datuak. Interesdunaren eskubideak datuak tratatzeari dagokionez. Bere datu pertsonalen irispidea, datuak zuzentzeko, ezerezteko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko edo transferitzeko eska dezake. Horretarako, idatzizko eskaera bidali beharko dio Portugaleteko Udalari (IFK: P4809100C; helbidea: Solar plaza z. g. 48920 Portugalete (Bizkaia). Nolanahi ere, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari ere egin diezaioke erreklamazioa (Beato Tomás de Zumárraga kalea 71, 3, 01008 Vitoria-Gasteiz). Datuak babesteko informazio gehigarri eta zehaztuagoa nahi izanez gero, Portugaleteko Udalaren webgunearen orrialdean duzu eskuragarri. http://www.portugalete.org/es-ES/Institucional/Paginas/informacion-adicional.aspx Protección de datos personales y garantía de derechos digitales En cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Portugalete le informa de que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero de titularidad municipal, con las siguientes características: Responsable del tratamiento. Ayuntamiento de Portugalete, con CIF P4809100C y domicilio en Plaza del Solar s/n, 48920 Portugalete (Bizkaia). El delegado de Protección de Datos es el técnico de Modernización Administrativa y su dirección correo electrónica, nntt01portugalete.org. Finalidad del tratamiento. Gestionar y tramitar la solicitud de participación en la actividad denominada: Jornadas de Igualdad, organizada por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete. Legitimación del tratamiento. La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento expreso del interesado al rellenar y firmar el presente documento. Consentimiento recogido en el artículo 6 y 7 de la LOPD y el artículo 6.1. a) del Reglamento Europeo No se prevén destinatarios ni cesiones de datos personales. Plazo de conservación de los datos. Conservaremos sus datos personales durante la relación jurídica y, una vez finalice ésta, durante los plazos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales. Derechos de la persona interesada en cuanto al tratamiento de sus datos. Puede solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, la limitación del tratamiento, oposición o la portabilidad enviando una solicitud por escrito al Ayuntamiento de Portugalete con domicilio en la Plaza del Solar s/n, 48920 Portugalete (Bizkaia). En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, calle Beato Tomás de Zumárraga, 71, 3, 01008 Vitoria-Gasteiz. Puede acceder a información adicional y más detallada sobre protección de datos en la página web del Ayuntamiento de Portugalete.

Email Marketing Powered by Mailchimp